Wizy turystyczne i biznesowe

Wiza turystyczna dla obywateli RP

 

23.12.2014r.

Ważność paszportu – nowe zasady

Uprzejmie informujemy, że od 01.01.2015r. wchodzą w życie następujące przepisy:

Podróżni podlegający obowiązkowi wizowemu do Turcji zobowiązani są posiadać paszport ważny co najmniej 60 dni od daty wygaśnięcia ważności wizy,

Podróżni zwolnieni z obowiązku wizowego do Turcji zobowiązani są posiadać paszport ważny co najmniej 60 dni od daty opuszczenia terytorium Turcji,

Podróżni posiadający zezwolenie na pobyt w Turcji zobowiązani są posiadać paszport ważny co najmniej 60 dni od daty wygaśnięcia zezwolenia na pobyt.

 

W nawiązaniu do ogłoszenia przez Premiera Republiki Tureckiej, J.E. Ahmeta Davutoğlu, dotyczącego zniesienia wiz do Turcji dla posiadaczy polskich paszportów zwykłych, uprzejmie informujemy, że informacja na temat daty rozpoczęcia obowiązywania nowych przepisów zostanie podana w późniejszym terminie. Obecnie obowiązują dotychczasowe przepisy wizowe.

 

Following the announcement by the Prime Minister of the Republic of Turkey, H.E. Ahmet Davutoğlu, regarding visa exemption to Turkey for holders of Polish ordinary passports, we kindly notify that the information on the starting date of new visa regulations will be provided on a later date. At present the existing visa provisions apply.

 

24.11.2014r.

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana w wymogach dotyczących zdjęć składanych do wniosków wizowych w Ambasadzie. Do każdego wniosku należy dołączyć dwa zdjęcia kolorowe (nasze wymagania odnośnie zdjęć: zdjęcie nie może być czarno-białe, musi być kolorowe, aktualne, format 5 cmx5cm, ustawienie na zdjęciu: en face, neutralny wyraz twarzy)

30.07.2014r.

Uprzejmie informujemy, że strona www.evisa.gov.tr, na której istnieje możliwość wygenerowania wizy elektronicznej, jest dostępna w polskiej wersji językowej.

 

11.04.2014r.

Uprzejmie informujemy, że według obecnych przepisów tureckiego prawa minimalna ważność paszportu w przypadku wyjazdów turystycznych i biznesowych do 90 dni pobytu wynosi 180 dni od daty wjazdu do Turcji.

 

W razie pytań w sprawach konsularnych oraz wizowych proszę kontaktować się z
Działem Konsularnym
Ambasady Turcji w Warszawie
ul. Malczewskiego 32

 

Prosimy dzwonić między godz.14.00-16.30
tel: 22 854 61 11
lub kontaktować się drogą mailową: embassy.warsaw@mfa.gov.tr

 

Z dniem 1 czerwca 2012 roku ulega zmianie tryb pracy Wydziału Konsularnego Ambasady Republiki Tureckiej w Warszawie. Od 1 czerwca 2012 roku składanie dokumentów oraz wniosków wizowych, a także odbiór wiz i legalizacji dokumentów w Wydziale Konsularnym Ambasady będą możliwe w dni robocze wyłącznie w godzinach 09.30-12.00.

 

 

 

Ruch wizowy na przejściach granicznych Republiki Tureckiej od dnia 11. kwietnia 2014r. oraz działania podjęte w okresie przejściowym

 

Zgodnie z nową Ustawą o Cudzoziemcach, z dniem 11. kwietnia 2014r. przewiduje się zaniechanie praktyki uzyskiwania wiz w formie naklejek na przejściach granicznych przy wjeździe do Turcji. Jednakże służby graniczne podejmą stosowne działania w celu zachowania dotychczasowyh procedur przez pewien okres przejściowy, w tym sezon turystyczny 2014.

 

Wizy turystyczne i biznesowe można uzyskać w nowym Elektronicznym Systemie Wniosków Wizowych (www.evisa.gov.tr). System ten, uruchomiony w 2013r., pozwala podróżnym otrzymać e-wizę w ciągu ca. 3 minut.

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych kontynuuje starania na rzecz usprawnienia systemu e-wiza i zapewnienia cudzoziemcom uzyskanie wizy w prosty sposób.

 

W związku z powyższym, począwszy od dnia 11. kwietnia 2014r.:

 

- oprócz angielskiej, francuskiej i hiszpańskiej wersji językowej system e-wiza będzie dostępny w wersji holenderskiej, norweskiej, polskiej, niemieckiej, arabskiej i chińskiej,

- oprócz kart Visa i Master Card akceptowane będą inne powszechnie używane karty kredytowe i debetowe,

- wprowadzone zostaną udogodnienia pozwalające na uzyskanie e-wizy za pośrednictwem autoryzowanych biur linii lotniczych, w tym biur tychże linii na lotniskach,

- biura podróży będą mogły ubiegać się o grupowe e-wizy i dokonywać zbiorczych opłat,

- osoby, które nie będą posiadać wiz przy wjeździe do Turcji, będą mogły uzyskać e-wizę w interaktywnych punktach znajdujących się na lotniskach tureckich,

- opłaty za e-wizy dokonywane za pośrednictwem strony internetowej e-wiza (www.evisa.gov.tr) będą niższe, niż opłaty za wizy dokonywane przy wjeździe na lotniskach tureckich. Informacje dotyczące opłat za wizy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych (www.mfa.gov.tr).

 

Współpracując z odpowiednimi służbami jak i przedstawicielami sektora prywatnego Ministerstwo Spraw Zagranicznych dołoży wszelkich starań, aby okres przejściowy przebiegał jak najsprawniej. Naszym celem jest wyeliminowanie czasu oczekiwania na lotniskach tureckich. Nowe udogodnienia zostaną wprowadzone w możliwie najkrótszym czasie.

 

Visa Applications at Points of Entry to the Republic of Turkey as of 11 April 2014 and Measures to be Taken During the Transitional Period

 

In accordance with the new Law on Foreigners, the practice of obtaining visas upon arrival to points of entry to Turkey will begin to come to an end as of 11 April 2014.  However, border authorities will maintain existing procedures for a certain transitional period, to include the 2014 tourism season.

Visas for touristic or business purposes can be obtained via the new Electronic Visa Application System (
www.evisa.gov.tr).  This system, which was launched in 2013, allows intending visitors to obtain their e-Visas in approximately three minutes online.

The Ministry of Foreign Affairs continues efforts to strengthen the e-Visa system and to better enable foreign nationals to easily obtain their visas.

In this context, as of 11 April 2014;

- In addition to English, French, and Spanish; Dutch, Norwegian, Polish, German, Arabic and Chinese language options will be added to the e-Visa system.
- In addition to Visa and Master Card, payment will be accepted from other commonly used credit cards and debit cards.
- Necessary arrangements will be made to allow foreign visitors to obtain e-Visas from authorized airline companies offices, including those companies’ offices in airports.
- Tour operators will be able to apply for group e-Visas and make lump sum payments for them.
- Visitors arriving to Turkey without visas will be able to obtain their e-Visas via interactive kiosks placed in Turkish airports.

- Fees for e-Visas obtained via the e-Visa website (www.evisa.gov.tr) will be lower than the fees for visas obtained upon arrival to Turkish airports. Information regarding visa fees can be found on the website of the Ministry of Foreign Affairs (www.mfa.gov.tr).

 

The Ministry of Foreign Affairs will continue to carry out these efforts in coordination with all relevant public authorities and private sector partners in order to make the transitional period as smooth as possible. It is our goal to eliminate waiting periods at Turkish airports.  The new arrangements will be in service as soon as possible.

 


Turyści polscy zakupują turecką wizę turystyczną online na stronie www.evisa.gov.tr. Wiza dla Polaków kosztuje 20 USD, wiza jest ważna przez 180 dni i uprawnia maksymalnie łącznie do 90 dni pobytu na terenie Turcji. Jest to wiza wielokrotnego przekroczenia granicy.

W przypadku e-wizy należy okazać paszport, który musi być ważny co najmniej 60 dni od daty wygaśnięcia ważności wizy.

Wiza elektroniczna

Od dnia 23. lipca 2014r. strona www.evisa.gov.tr jest dostępna w polskiej wersji językowej.

 

Od 17 kwietnia 2013 roku jest możliwość nabycia wizy turystycznej bądź biznesowej drogą elektroniczną poprzez poniższą stronę:


https://www.evisa.gov.tr/en/ (angielska wersja językowa)

 

https://www.evisa.gov.tr/pl/ (polska wersja językowa)

 

 

Ważność paszportu

Paszport musi być ważny co najmniej 60 dni od daty wygaśnięcia ważności wizy.

Jeżeli paszport nie spełnia powyższych kryteriów, a jego okres ważności wynosi co najmniej 90 dni, konieczne jest uzyskanie wizy jednego przekroczenia granicy w konsulacie Ambasady Republiki Tureckiej w Warszawie.

Aby ubiegać się o wizę jednorazową, należy przyjść do Ambasady Turcji w Warszawie, ul. Malczewskiego 32, w godz. między 09.30 a 12.00 od poniedziałku do piątku, i złożyć następujące dokumenty:

 • paszport ważny przynajmniej 3 miesiące od daty wjazdu do Turcji
 • wypełniony wniosek wizowy
 • dwa zdjęcia kolorowe (nasze wymagania odnośnie zdjęć: zdjęcie nie może być czarno-białe, musi być kolorowe, aktualne, format 5 cmx5cm, ustawienie na zdjęciu: en face, neutralny wyraz twarzy)
 • pismo z firmy polskiej potwierdzające wyjazd w przypadku wyjazdów służbowych
 • rezerwacja wycieczki oraz biletu lotniczego w przypadku wyjazdów turystycznych
 • zaświadczenie z konta w banku o należnosciach na koncie w wysokości 50 USD na każdy dzień pobytu w Turcji

opłata: 277 PLN (za wizę jednokrotną lub pojedynczy tranzyt)

Wiza wydawana w ciągu kilku dni (pracownik Ambasady wyznacza datę i godzinę odbioru wizy).

 

Paszporty tymczasowe

Posiadacze paszportów tymczasowych nie są uprawnieni do uzyskania e-wizy na stronie www.evisa.gov.tr.

 

Polskie dokumenty podróży


Osoby nie posiadające polskiego paszportu, a będące posiadaczami polskich dokumentów podróży, mogą ubiegać się o wizę jednokrotną. W tym celu należy zgłosić się do Ambasady Turcji w Warszawie, ul. Malczewskiego 32, w godz. między 09.30 a 12.00 od poniedziałku do piątku.

Należy złożyć następujące dokumenty:

 • dokument podróży i fotokopia strony ze zdjęciem, ważny co najmniej 6 miesięcy;
 • dwa zdjęcia kolorowe (nasze wymagania odnośnie zdjęć: zdjęcie nie może być czarno-białe, musi być kolorowe, aktualne, format 5 cmx5cm, ustawienie na zdjęciu: en face, neutralny wyraz twarzy);
 • wypełniony wniosek wizowy;
 • dokumenty potwierdzające podróż: rezerwacja hotelu, potwierdzenie wykupionej wycieczki, bilet lotniczy (oryginały do wglądu oraz ksero).

Czas oczekiwania na decyzję w sprawie wizy wynosi około 4 tygodni.

 

Opłata: 277 PLN (płatne gotówką na miejscu po uzyskaniu informacji o przyznaniu wizy, w momencie odbioru wizy)


Wizy dla osób lecących tranzytem przez TurcjęTuryści polscy lecący tranzytem przez Turcję, którzy na lotnisku tureckim przebywają tylko kilka godzin i nie opuszczają strefy tranzytowej lotniska, nie zakupują tureckiej wizy. Natomiast jeśli planują opuszczenie strefy tranzytowej lotniska, muszą mieć wykupioną wizę turystyczną (elektroniczną).

 

Dzieci wpisane do paszportu


Obecnie uznawane są w dalszym ciągu wpisy dzieci do paszportu pod warunkiem, że dziecko ma mniej niż 13 lat i w paszporcie rodzica znajduje się aktualne zdjęcie dziecka. Jeżeli w paszporcie rodzica nie ma aktualnego zdjęcia dziecka, wjazd do Turcji jest możliwy tylko w przypadku dzieci poniżej piątego roku życia. Jednak zaleca się, aby dzieci miały własne paszporty.

 

Wizy turystyczne dla obywateli krajów innych niż Polska

 

W celu uzyskania aktualnej informacji w kwestii wymagań wizowych dla obywateli innych krajów niż Polska zapraszamy na stronę tureckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

 

http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa

 

 

Informacja dla obcokrajowców, którzy ubiegają się o wizy tureckie w Ambasadzie

Jeśli nie są Państwo zwolnieni z obowiązku wizowego, nie mogą zakupić wizy na lotnisku i starają się o wizę turecką w Ambasadzie, prosimy pamiętać, że choć każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie, w zależności od celu pobytu w Turcji, to każdy obcorajowiec starający się o wizę w Ambasadzie Turcji powinien złożyć następujące dokumenty codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-12.00:

 • wniosek wizowy
 • paszport ważny co najmniej 6 miesięcy i kserokopia paszportu (strony ze zdjęciem i danymi osobowymi oraz inne strony z datą ważności paszportu);
 • dwa zdjęcia kolorowe (nasze wymagania odnośnie zdjęć: zdjęcie nie może być czarno-białe, musi być kolorowe, aktualne, format 5 cmx5cm, ustawienie na zdjęciu: en face, neutralny wyraz twarzy);
 • polska karta pobytu i kserokopia tej karty;
 • bilet lotniczy i jego kserokopia;
 • rezerwacja hotelu w Turcji, potwierdzenie wykupienia wycieczki i kserokopia tych dokumentów (w przypadku turystów);
 • legitymacja studencka i jej kserokopia (w przypadku studentów);
 • akt małżeństwa z obywatelem polskim i kserokopia aktu (w przypadku osób, które wstąpiły w związek małżeński z obywatelem polskim);
 • ewentualnie: inne dokumenty wymagane przez Konsula w zależności od indywidualnego przypadku.


Opłata za wizę jednokrotną: 277 PLN (dla obywateli krajów strefy Schengen), 60 USD (dla obywateli krajów spoza strefy Schengen) płatne gotówką w momencie składania dokumentów (wizy zwykłe) lub w momencie odbioru wizy (wizy specjalne).

 

Information for non-Polish citizens who are applying for Turkish visa
If you are not exempted from visa obligations and if there is no possibility of obtaining an entrance or transit visa directly at Turkish airports or borders, you should apply for visa in our Embassy. Please, take it into consideration that although each case is evaluated separately, each applicant must submit the following documents:

Passport and the copy of the passport (pages with photo and personal data and other pages containing expiration date of the passport);

 • application form
 • Passport valid at least 6 months and the copy of the passport (pages with photo and personal data and other pages containing expiration date of the passport);
 • two colour photographs of the applicant (the photos must be taken on a white background, en face, with neutral face expression);
 • Polish residence card and the copy of the card;
 • flight ticket and its copy;
 • Reservation of the hotel in Turkey, confirmation of purchasing the trip and the copy of these documents (in the case of tourists);
 • Student ID and its copy (in the case of students);
 • In the case of persons who are married to a Polish citizen - marriage certificate and its copy;
 • The Invitation from the Turkish company.
 • In case of long term visa applications businessmen or company owners required to submit documents stating long term invitations or company ownership (KRS or REGON documents).
 • Other documents if required by the Consul depending on individual case.

Single entry visa fee: PLN 277 (for citizens of Schengen zone countries) or USD 60 (for citizens of non-Schengen zone countries) paid upon submitting documents (ordinary visas) or upon receipt of visa (special visas).

 

Wizy biznesowe

Osoby udające się do Turcji na spotkanie biznesowe lub negocjacje biznesowe mogą skorzystać z wizy elektronicznej dostępnej na stronie www.evisa.gov.tr.